Normy oświetlenia elektrycznego

Barwa postrzegana źródła światła:

 • ciepła: poniżej 3300K
 • pośrednia: od 3300K do 5300K
 • zimna (dzienna): powyżej 5300K
 • dzienna (w południe w słoneczny dzień): 6500K

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) o maksymalnej wartości równej 100.Źródła światła o wskaźniku oddawania barw mniejszym niż 80 nie mogą być stosowane we wnętrzach, gdzie ludzie pracują lub przebywają przez dłuższy czas.

Minimalna wartość eksploatacyjnego natężenia oświetlenia wynosi 200 lx w obszarach, w których bez przerwy wykonywane są zadania wzrokowe.

Przykłady:

 • zajęcia niezbyt precyzyjne: 30 lx
 • kucie swobodne: 200 lx , Ra = 60
 • kucie matrycowe: 300 lx , Ra = 60
 • spawanie: 300 lx , Ra = 60
 • obróbka mechaniczna z tolerancją >=0,1mm: 300 lx , Ra = 60
 • obróbka mechaniczna z tolerancją <0,1mm: 500 lx , Ra = 60
 • segregowanie, kopiowanie: 300 lx , Ra = 80
 • sale posiedzeń i konferencje: 500 lx , Ra = 80
 • praca z komputerem: 500 lx , Ra = 80
 • kreślarnie: 750 lx , Ra = 80
 • trasowanie, kontrola: 750 lx , Ra = 60
 • mechanika precyzyjna: 1000 lx , Ra = 80
 • letnie, słoneczne popołudnie: dochodzi do 100000 lx
 • nocne i bezksiężycowe niebo: 0,002 lx
 • czyste nocne niebo z księżycem w pełni: 0,27 lx

 

Ile lumenów ma żarówka / Ile Wat ma żarówka = skuteczność świetlna

 • świeczka 0.3 [lm/W]
 • żarówka zwykła, 8-20 [lm/W]
 • lampa rtęciowo-żarowa 17-25 [lm/W]
 • żarówka halogenowa 20-30[lm/W]
 • rtęciówka zwykła 30-65 [lm/W]
 • świetlówka 40-90[lm/W]
 • LED 40 – 90 (zazwyczaj) max ponad 200[lm/W]
 • rtęciówka halogenowa 75-100[lm/W]
 • sodówka wysokoprężna 90-120 [lm/W]
 • sodówka niskoprężna 80-180[lm/W]

 

Teoretyczna skuteczność świetlna to 683 lm/W przy założeniu, że cała energia zamieniana jest na światło. Czyli sprawność można policzyć jako stosunek skuteczności świetlnej źródła do teoretycznej skuteczności świetlnej 683 lm/W, dla przykładu:

 • żarówka zwykła 15 [lm/W] sprawność 15/683 = 2.2%
 • zwykły halogen 25 [lm/W] sprawność 25/683 = 3.6%
 • świetlówka 40-90[lm/W] sprawność 40-90/683 = 5.8%-13%
 • LED 40 – 90 (zazwyczaj) sprawność 40-90/683 = 5.8%-13%

Zakres widma fal elektromagnetycznych widzialnych przez człowieka zawiera się w granicach od 380nm do 760nm.

Jednostka kata bryłowego SR = A/(r^2) jest steradian.

Steradian jest to kąt bryłowy stożka wycinającego z kuli o promieniu r = 1m, pole o powierzchni A = 1m^2.

Lumen definiujemy jako strumień świetlny wysyłany przez źródło światła o światłości (natężeniu źródła światła) 1 kandeli w kąt bryłowy 1 steradiana.

Natężenie źródła światła (światłość/jasność źródła światła) jest to ilość energii emitowanej przez izotopowe źródło światła w ciągu jednostki czasu w kąt bryłowy równy jednemu steradianowi. Jednostką światłości jest kandela (cd [Wat/steradian]).

W fotometrii wizualnej natężeniem oświetlenia jest iluminancja podawana w luxach (lx). Lux jest natężeniem oświetlenia danej powierzchni, gdy na 1m^2 tej powierzchni pada pada prostopadle strumień światła równy jednemu lumenowi.

Jeśli mamy do czynienia z punktowym źródłem światła o niezmiennej światłości oraz niezmiennym kącie padania światła to natężenie oświetlenia E maleje jak kwadrat odległości od źródła.
E1 / E2 = r2^2 / r1^2 (odwrotność kwadratów)
dla: r1 = 1m, r2 = 2m, E1 = 400lx otrzymujemy E2 = 400lx / 4 = 100lx

http://www.wygasz.edu.pl/index.php/jak-zmierzyc-swiatlo.html


10W * 0,58zł / 1000W = 0,0058zł / kWh =~ 0,01zł / kWh
25W * 0,58zł / 1000W = 0,0145zł / kWh =~ 0,02zł / kWh
50W * 0,58zł / 1000W = 0,029zł / kWh =~ 0,03zł / kWh
100W * 0,58zł / 1000W = 0,058zł / kWh =~ 0,06zł / kWh