Usługi komputerowe

Wykonujemy usługi serwisowe gwarancyjne oraz pogwarancyjne

Usługi w zakresie sprzętu komputerowego:

 • diagnostyka jakości
 • konserwacja
 • naprawa
 • modernizacja
 • pomiary wydajności
 • ocena skalowalności
 • integracja systemów w zakresie sprzętowym
 • instalacja i konfiguracja macierzy dyskowych

Usługi w zakresie oprogramowania:

 • instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania firmą
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo systemów oraz ważnych danych
 • instalacja i konfiguracja serwerów bazodanowych
 • instalacja i konfiguracja serwerów plików
 • instalacja i konfiguracja bezpiecznych kanałów transmisyjnych VPN
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania specjalizowanego jak np. certyfikaty komercyjne i kwalifikowane
 • odzysk danych
 • pomiary wydajności
 • ocena skalowalności
 • integracja systemów w zakresie oprogramowania

Przed przekazaniem komputera do naszego serwisu należy:

 • Skompletować nośniki z oprogramowaniem do urządzeń zamontowanych w komputerze m.in. sterowniki do:
  • płyty głównej
  • karty dźwiękowej
  • karty graficznej
  • karty sieciowej
 • Wykonać kopię bezpieczeństwa ważnych danych na zewnętrznym nośniku np.:
  • pendrive
  • płyta DVD
  • zewnętrzny dysk twardy

Jeśli nie ma możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa danych we własnym zakresie należy poinformować osobę przyjmującą sprzęt do serwisu o istnieniu danych, których nie należy usuwać w trakcie prac serwisowych.


Porady użytkowania sprzętu komputerowego:

Konserwacja:

 • przeprowadzać konserwację sprzętu komputerowego, a w szczególności jednostki centralnej, ponieważ nadmierne ilości zgromadzonego kurzu mogą doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.

Programy antywirusowe oraz antyspamowe:

 • aktualizować bazy danych wirusów nie rzadziej niż raz w tygodniu
 • nie dopuszczać do wygaśnięcia licencji programu
 • stosować tylko jeden program antywirusowy w systemie operacyjnym aby nie doprowadzić do sytuacji zakleszczenia programów

Poczta elektroniczna (e-mail):

 • nie otwierać programów załączonych do listu jeśli pochodzą z nieznanego źródła
 • stosować program antyspamowy integrujący się z czytnikiem poczty elektronicznej

Oprogramowanie:

 • uruchamiać programy z legalnego źródła
 • programy nieznanego pochodzenia mogą zawierać w sobie wirusy

Kopia bezpieczeństwa:

 • w zależności od rodzaju danych przeprowadzać kopię bezpieczeństwa
 • przed przekazaniem sprzętu do serwisu należy wykonać kopie bezpieczeństwa danych na zewnętrznym nośniku ( np. płyta DVD, zewnętrzny dysk twardy)

Zasilanie:

 • sprzęt komputerowy należy przyłączać do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez listwę z zabezpieczeniem przeciążeniowym posiadającą funkcję dopuszczania z sieci elektrycznej napięcia nieszkodliwego dla sprzętu
 • dodatkowym zabezpieczeniem jest zasilacz UPS podtrzymujący zasilanie komputera w przypadku zaniku napięcia

Diagnostyka:

 • sprawdzić nośniki danych w celu wczesnego wykrycia uszkodzonych sektorów (zaleca się wykonywać nie rzadziej niż raz w miesiącu)

Na szybkość działania komputera decydujące znaczenie ma prawidłowe dopasowanie poszczególnych elementów całego systemu komputerowego. Nasze długoletnie doświadczenie ze sprzętem komputerowym gwarantuje dobranie najlepszej jakości sprzętu w stosunku do charakteru zamówienia. W szczególności doradzamy naszym Klientom w uzyskaniu najlepszego wskaźnika jakości do ceny.