Zgłoszenie awarii

  • Wszelkie problemy związane z brakiem dostępu do Internetu proszę zgłaszać pod numerami telefonów:

(048) 617-07-77 lub 698 222 555
w dni powszednie w godz. 10:00-18:00
w sobotę w godz. 10:30-14:00

  • Serwisy związane z usunięciem przyczyny przerwy w dostępie do Internetu leżącej po stronie sieci POBIEDA.PL realizowane są bezpłatnie. Pozostałe zlecenia wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem
  • Zgłoszenia serwisowe przekazane w dni robocze do godz. 14-tej realizowane są w tym samym dniu, późniejsze wezwania mogą być realizowane kolejnego dnia roboczego